Vỏ ngao, sò phát triển như thế nào?

Câu hỏi: Vỏ ngao, sò phát triển như thế nào?

Nội dung câu hỏi:
Vỏ của các loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ như nghêu, sò, ốc lớn lên bằng cách nào để chứa bộ phận bên trong khi chúng lớn dần theo thời gian. (Nguyễn Văn Nhật)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé