Xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe

Tên ý tưởng: Xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe ( TY-120109 )

Nội dung:

Xây dựng hệ thống lưu trữ, theo dõi, giám sát sức khỏe người dân. Cho phép lưu lại các lịch sử khám bệnh, theo dõi sức khỏe và nhắc lịch đi khám, dự đoán được các bệnh để đề phòng.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé