Xây dựng hệ thống chống tiếng ồn

Tên ý tưởng: Xây dựng hệ thống chống tiếng ồn ( CNKT-120082 )

Nội dung:

Dựa trên nền tảng công nghệ IoT, sản xuất các cảm biến thông minh, viết các phần mềm ứng dụng trên smartphone, sử dụng các cách thức truyền dữ liệu, cloud,… đề xuất xây dựng một bản đồ biểu thị độ ồn theo thời gian thực (bản đồ GIS). Cho phép người dân có thể truy cập để biết và giám sát độ ồn nơi họ sinh sống hoặc nơi họ quan tâm. Cơ quan quản lý nhà nước thì có một bức tranh toàn cảnh độ ồn tại các khu vực, khu vực cảnh báo nguy cơ xảy ra ồn,…giúp hoạch định các hoạt động để duy trì các thông số ở mức cho phép một cách thông minh hơn.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé