Xây dựng hệ thống quản lí giá nông sản- thực phẩm gửi dữ liệu SMS đến người dùng

Tên ý tưởng: Xây dựng hệ thống quản lí giá nông sản- thực phẩm gửi dữ liệu SMS đến người dùng

Nội dung:

Thực trạng: Hiện tại người sản xuất nông sản thực phẩm của Việt Nam hiện nay nhiều, nhưng giá thành lại phụ thuộc vào thương lái => Tình trạng bấp bênh, bị ép giá

Hướng xây dung: Xây dung một hệ thống quản lí giá nông sản- thực phẩm cập nhật dữ lieu mới nhất theo địa phương, người dân có thể tra cứu qua tổng đài hỗ trợ hoặc tin nhắn SMS


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé