Xây dựng website tuyển dụng Nhà Nước nhằm minh bạch trong vấn đề tuyển dụng công chức nhà nước

Tên ý tưởng: Xây dựng website tuyển dụng Nhà Nước nhằm minh bạch trong vấn đề tuyển dụng công chức nhà nước. ( CCHC-120024 )

Nội dung:

Thực tế tình trạng con ông cháu cha được vào các vị trí quan trọng trong nhà nước làm hiện nay khá nhiều, việc tuyển dụng lại không được công khai. Dẫn đến vấn đề gia đình trị khá nặng nề. Nên xây dựng 1 phương tiện tập trung thông tuyển dụng cũng như công khai kết quả tuyển dụng để minh bạch hơn.


Tác giả: namtdg
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé