Xe cấp cứu lưu động

Tên ý tưởng: Xe cấp cứu lưu động ( YTK-120135 )

Nội dung:

Câp cứu kịp thời cho những bệnh nhân bị nguy hiểm trong gang tấc

Bệnh nhân gọi đến bệnh viện xe cấp cứu ngay lập tức đến bệnh viện và xe được trang bị đầy đủ phương tiện để cứu bệnh nhânTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé