Xin hỏi đây có phải cây sâm không?

Câu hỏi: Xin hỏi đây có phải cây sâm không?

Nội dung câu hỏi:
Nhiều người chỗ tôi nói đây là cây sâm, xin hỏi có đúng không? Tên khoa học của nó là gì? (Bùi Minh Sự)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé