Xin hỏi đây là cây gì?

Câu hỏi: Xin hỏi đây là cây gì?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi đây là cây gì? (Nguyễn Thị Hường)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé