Xin hỏi đây là con gì?

Câu hỏi: Xin hỏi đây là con gì?

Nội dung câu hỏi:
Thân nó giống con lươn nhưng lại có 4 chân giống rắn mối. Xin hỏi đây là con gì? Có nguy hiểm không? (Trung Nguyễn)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé